Tananyag választó:
Tájékozódás a térben
  • 8 foglalkozás
A térkép, annak jelrendszere, a méretarány, s annak meghatározási módszerei
További fogalmak...
További fogalmak...
További fogalmak...
További fogalmak...
További fogalmak...
A térképek típusai, közigazgatási térképek, Magyarország közigazgatási térképe
A különféle térképtípusok használata