Tananyag választó:
Ammónia és hidrogén-klorid gáz reakciója
Eszköztár:
Ammónia és hidrogén-klorid gáz reakciója - Kísérlet

A kísérlet leírása

Az üvegcsövet középen rögzítsük az állványhoz. A gumidugókhoz rögzítsük a vattát. Az egyik vattára a sósavból a másikra a szalmiákszeszből cseppentsünk néhány cseppet (ezt a műveletet egymástól távol végezzük). A dugókkal dugaszoljuk el az üvegcső két végét és várjunk.
Az üvegcső sósavas végéhez közelebbi részében fehér füst keletkezik.

Feltételek

Szükséges anyagok és eszközök: tömény ammónia és sósav oldat, vatta, gombostű, gumidugó (dugó), hosszú üvegcső, állvány, csőfogó, (kettős dió).

Magyarázat

A tömény oldatokból hidrogén klorid illetve ammónia gáz szabadul föl. Mivel a cső középső része ezeket az anyagokat nem tartalmazza, megindul a diffúzió. A hidrogén klorid és az ammónia gáz találkozásakor szilárd halmazállapotú ammónium-klorid (NH4Cl) keletkezik (fehér füst).
NH3 + HCl = NH4Cl
A füst helye azt mutatja, hogy hol találkoztak a diffundáló gázok. Mivel ez közelebb van a sósavas véghez, ebből az következik, hogy a hidrogén-klorid gáz diffúziósebessége kisebb az ammóniáénál.

Biztonsági információk

Figyelem! Tömény anyagokkal dolgozunk, amelyek gázainak közvetlen belélegzése súlyos sav-, illetve lúgmarást okozhatnak.