Tananyag választó:
Ülepedő szemcsék
Eszköztár:
Ülepedő szemcsék

Az üledékes kőzetek az üledékek tömörödésével és/vagy cementálódásával keletkeznek. Példaképpen a frissen lerakott parti homokból (üledék) összepréselődés révén így lesz homok (kötetlen üledékes kőzet), majd esetleg ennek összecementálódásával homokkő (kötött üledékes kőzet). A folyóban görgetett kavicsok összecementálódása után kavicskő (konglomerátum) jön létre stb
Más, idősebb kőzetek lepusztulása során keletkeznek. A földfelszíni anyagok a levegő, víz és az élőlények hatására elváltoznak. A kőzetek elaprózódnak, elmállanak, kisebb alkotórészeikre hullanak szét.
Összefoglalásképpen: az üledékszemcsék egy része a szárazföldekről, idősebb kőzetek lepusztulásából vagy élő szervezetek elhalásából származik. Hordalékként mozog az üledékgyűjtők felé, majd ott nyugalomba kerülve üledékként halmozódik fel.

Aprózódás
Aprózódás
Törmeléklejtő
Törmeléklejtő