Tananyag választó:
Érted-e Eratoszthenész mérését?
Eszköztár:
Érted-e Eratoszthenész mérését?

Eratoszthenész a Föld gömb alakját nem tekintette kétségesnek. Ezért úgy gondolta, hogy ha képes megmérni két város szögtávolságát, vagyis azt a távolságot, hogy hány fokra van az egyik a másiktól, akkor ez alapján kiszámíthatja bolygónk egész kerületét.
Eratoszthenész megtudta, hogy Szüénében június 23-án merőlegesen (zenitben) delel a Nap. A Nílus egyik vízállásmutató kútjában ugyanis a delelő Nap megvilágította a kút fenekét, azaz sugarai 90°-os szögben érkeztek.
Ugyanezen a napon Alexandriában egy hatalmas gnomon segítségével meghatározta, menynyire tér el a delelő Nap a merőlegestől, vagyis mennyi a Nap zenittávolsága. Amikor Szüénében a Nap zenitben delelt, Alexandriában 7 fokkal és 12 perccel tért el iránya a függőlegestől. Ez egyben azt is jelenti, hogy ennyi a két város szögtávolsága. Mivel a Föld kerülete 360 fok, a Szüéne–Alexandria távolság a Föld kerületének 360/7 fok 12 percnyi, azaz 50-ed része. A Föld kerülete tehát 50-szer akkora, mint Szüéne és Alexandria távolsága.


Kapcsolódó animáció: