Tananyag választó:
Neves csillagászok életrajzai
Eszköztár:
Arisztarkhosz (Kr.e. 310-230)

Sokan az ókor legnagyobb csillagászának tartják. Ő volt az első, aki konkrét méréseket végzett az égitestek távolságával kapcsolatban. Ezekből jutott arra a következtetésre, hogy nem a Föld, hanem a Nap van a Világmindenség középpontjában: Kopernikusz előtt csaknem 2000 évvel megalkotta a heliocentrikus világképet!
Arisztarkhosz eredeti munkáiból semmi nem maradt ránk, csak mások írásaiból ismerjük. Elmélete miatt mint vallástagadót hamarosan száműzték Görögországból, mert a szent világközpontot eltolta, hogy az égi jelenségeket megmagyarázza, és azt állította, hogy a csillagok mozdulatlanok, és a Föld az égi egyenlítőhöz hajló pályán kering, és ugyanakkor saját tengelye körül is forog” (Plutarkhosz római történetíró nyomán). Mivel tézisei matematikailag kidolgozatlanok voltak, az idők során lassan elsikkadtak, elfelejtődtek: a későbbi nagy görög csillagászok nem is említik őket.