Tananyag választó:
A Világegyetem és a Naprendszer fejlődésével kapcsolatos fogalmak gyűjteménye
Eszköztár:
Általános relativitáselmélet

Albert Einstein által kidolgozott elmélet, mely szerint a nagy tömegek, mint például a bolygók és a csillagok elgörbítik maguk körül a tér és az idő szerkezetét.

Az atommag

Az atomok középső része, amely csaknem teljes tömegüket tartalmazza. Az atommag protonokból és neutronokból áll.