Tananyag választó:
A Naprendszerrel kapcsolatos fogalmak gyűjteménye
Eszköztár:
A bolygók

A Nap körül keringő kilenc nagyobb, többé-kevésbé gömb alakú égitest gyűjtőneve (belülről kifelé haladva: Merkúr, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz, Plútó). A legtöbb bolygó körül holdak is keringenek, és legtöbbjüknek a Földhöz hasonlóan légköre és belső eredetű mágneses tere is van. Többen vitatják, hogy a Plútó bolygónak tekinthető-e, mivel a többi bolygó hét holdjánál is kisebb.

Afélium

A Nap körül keringő égitestek pályáján a Naptól legtávolabb lévő pont (a Föld körül keringő testeknél ennek megfelelője az apogeum, a Földtől legtávolabbi pont).

Állatöv

Az a 12 csillagképből álló sáv az égbolton, amelyben az ekliptika húzódik. A bolygók általában az állatövi csillagképekben láthatóak.

Árapályfűtés

Egy nagy tömegű égitest erős gravitációs hatása eltérő mértékben vonzza kisebb szilárd szomszédjainak közelebbi és távolabbi részeit, ezért ha azok mozognak, rétegeikben periodikus elmozdulás történik és belső súrlódás lép fel, amely jelentős hőenergia-mennyiséget termel.

Aszteroidák

Kisbolygók, űrsziklák. A bolygóként "elismert" kilenc többé-kevésbé gömb alakú égitestnél kisebb és szabálytalanabb alakú, de azokhoz hasonlóan a Nap körül keringő, és néhány métertől több mint ezer kilométerig terjedő átmérőjű égitestek (közülük a legnagyobbat 2002-ben fedezték fel). A Mars és Jupiter közötti aszteroida-övhöz tartozó égitestek nagy része valószínűleg ütközésben létrejött törmelék. A Neptunuszon túli és a még távolabb, a Naprendszer határvidékén feltételezett aszteroidák valószínűleg a Naprendszer keletkezésekor fennmaradt porból álltak össze, és nem ütközésben keletkeztek. Az aszteroidákat nehéz megkülönböztetni az üstökösmagoktól, valószínűleg nem is mindig lehetséges.

Asztrobiológia

Olyan tudományközi kutatási terület, amelynek fő célja az élet bármilyen általunk ismert formájának keresése a Földön kívül, a földi élet kialakulásának, evolúciójának és jövőbeli sorsának megértése, az élet és az Univerzum valódi viszonyának tisztázása. Nevezik exobiológiának és bioasztronómiának is.

Az atommag

Az atomok középső része, amely csaknem teljes tömegüket tartalmazza. Az atommag protonokból és neutronokból áll.