Tananyag választó:
Körfolyamat
Eszköztár:
Körfolyamat - Feladat

A feladat ismertetése

A mellékelt ábrán látható egy állandó tömegű ideális gázzal végzett körfolyamat.
Az ábra segítségével válaszolja meg a következő kérdéseket:
1. Az egyes részfolyamatokban milyen előjelű a belső energia megváltozása?
2. Mely részfolyamatok során van hőcsere a gáz és a környezete között?
3. Rajzoljuk át a P-T diagramot, P-V diagrammá!
4. Hasonlítsuk össze a gáz által végzett tágulási munkát és a külső munkát, ami az összenyomásra fordítódott? Melyik a nagyobb?
Válaszainkat indokoljuk!

Állandó tömegű ideális gázzal végzett körfolyamat