Tananyag választó:
Ideális gáz állapotváltozásai I.
Eszköztár:
Ideális gáz állapotváltozásai I. - Megoldás

Megoldás

A feladat megoldása:
A gáz nyomása a B pontban kisebb, mint az A pontban, így a nyomás csökkent a folyamat során.

Magyarázat

Két izobáron helyezkedik el az A és a B pont. Hogyan dönthető el, hogy melyik izobár jelent nagyobb nyomást? Alkal-mazzuk az egyesített gáztörvényt!

Rendezzük át, és fejezzük ki belőle a nyomást!

Annak az állapotnak a nyomása nagyobb, melyre a hányados nagyobb. Ez a hányados pedig nem más, mint az izobárok meredekségének reciproka. Tehát, a meredekebb izobárhoz tartozó nyomás kisebb.
matematikai jelölés

Gázok térfogatváltozása az abszolút hőmérséklet függvényében állandó nyomás esetén - izobárok berajzolása