Tananyag választó:
Vallásszabadság Magyarországon
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a vallásszabadság kérdésének, illetve a protestáns-katolikus viszonynak a bemutatása a 16-17. századi Magyarországon.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a reformált vallások és a katolicizmus ellentétének legfőbb elemeit, illetve a vallási ellentétek és a világi hatalmi harcok egymásba fonódását.

Forrás

"Midőn helyökön az prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki-ki az ő értelme szerént, és a község ha venni akarja jó, ha [pedig] nem, [akkor] pedig senki kényszerítéssel ne kényszerítse az ő lelke azon meg nyugodván, de oly prédikátort tarthasson [a közösség] az kinek tanítása őnéki tetszik. Ezért pedig [...] ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől [...] és nem engedtetik meg senkinek, hogy senkit [vagyis bárkit] fogsággal, avagy helyéből való elűzéssel fenyegessen az tanításért, mert az hit Istennek ajándéka, az hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által vagyon."