Tananyag választó:
Széchenyi István: Stádium
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja Széchenyi István gazdaság- és társadalompolitikai elképzeléseinek bemutatása a Stádium pontjainak elemzése segítségével.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a 18-19. századi magyar gazdasági élet legfontosabb jellemzőit, illetve Széchenyi István közgazdaságtani ismereteinek gyökereit, illetve az alábbi kifejezések jelentését tisztázni: aviticitas – ősiség, fiscalitas – háramlási jog, exequál – végrehajt, jus proprietatis – birtokbírhatás joga, tulajdonjog, pártvéd – ügyvéd, limitatio – hatósági árszabás, contractus – szerződés.