Tananyag választó:
Pragmatica Sanctio
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a Pragmatica Sanctio segítségével a Habsburg-magyar közjogi viszony és az örökösödési rend bemutatása. Törvényi forrás elemzésének megismerése, gyakorlása.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a Habsburg-magyar viszony történetét 1699-1723 között, különös tekintettel annak közjogi alapjaira.

Forrás

"[A magyarországi rendek] Ő legszentségesebb császári és királyi felsége férfiágának magvaszakadtával [értsd: ha nem lenne fiú utód] (mely magszakadást Isten legkegyelmesebben távol tartani méltóztassék) az öröklési jogon való utódlást Magyarországban és koronájában, s az Isten segedelmével már visszaszerzett és visszaszerzendő ehhez tartozó részekben, országokban és tartományokban, felséges Osztrák Házának nőágára is [értsd: a jelenlegi vagy valamikori uralkodók női leszármazottaira] [...] feloszthatatlanul s elválaszthatatlanul, kölcsönösen és együttesen [...] uralkodás és kormányzás végett átruházzák. Őlegszentségesebb császári és királyi felsége az ország s az ahhoz kapcsolt részek összes hű karainak és rendeinek [értsd: a magyarországi rendeknek] minden [...] jogait, szabadságait, kiváltságait [...] az alkotott törvényeket és helybenhagyott szokásokat [...] kegyelmesen megerősíti, s meg fogja tartani."