Tananyag választó:
Pázmány Péter a hitvitázó
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a reformáció és az ellenreformáció (katolikus megújulás) teológiai érvrendszerének összevetése, a hitviták frazeológiájának megismerése. A vita és az egyházi beszéd mint forrástípus megismerése.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a reformáció magyarországi elterjedésével és a katolikus megújulás megindulásával kapcsolatos ismereteket.

Forrás

Ez könyvnek második részében szemlátomást megmutatom, hogy az tőlünk elszakadt lutheristák és kálvinisták vallása oly új, hogy soha csak egy ember sem volt az aposotoloktul fogva Luther és Calvinusig, ki azt vallotta volna, az mit ezek […] Az harmadik részében azt mutatom meg, hogy az mi hitünk nem új, és nem emberi találmány. Az negyedik részben bebizonyítom, hogy az egyházi emberek gonosz [erkölcstelen, kicsapongó] élete semmit nem árt az igaz vallásnak; az lutheristáknak pedig önnönmagok írásibúl megmutatom, hogy sokkal gonoszb és feslettebb életük ők az régebb hitű keresztyéneknél. Az ötödik részben bemutatom, hogy mi bálványozók nem vagyunk. Végezetre az hatodikban megmutatom, hogy nem mi, hanem a lutheristák az okai minden nyomoruságinknak és kárvallásinknak. […] Tagadhatatlan dolog, hogy miúta ti ez világra hozátok az új tudománt [reformációt], miúta az ti tudomántoknak veszedelmes és ártalmas almáját megövék az emberek, azúta felnyittaték az emberek szeme minden gonoszságra és istelenségre. […] Azt mondod, és igazán [helyesen] is mondod, hogy Magyarország ötszáz esztendeig erős és a töröknek rettenetes ország volt, melybe sok jó fejedelmek voltak. […] Ez ha így vagyon Magyari uram: […] hogy mered azt mondani, hogy az mi vallásunk oka ez romlásnak? Hogy mered azt tanítani, hogy eddig is elveszett volna az ország, ha az ti tudomántok nem tartotta volna? Csak azúta kezdtétek-é ti tartani, miúta le kezdene dűlni? […] Az te magad vallásából megtetszik tehát, hogy […] akkor kezdett romlani [az ország], mikor ti támadátok [mikor megjelent a reformáció] Lajos király idejében.