Tananyag választó:
Kossuth Lajos politikai programja
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja Kossuth politikai programjának bemutatása szerkesztői írása, illetve az általa alapított védegyleti mozgalomról készült beszámoló alapján. A forráskritika alkalmazása eltérő eredetű és célzatú források elemzése kapcsán.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni Kossuth politikai pályáját, valamint a reformkori magyar gazdaság helyzetét.