Tananyag választó:
A Rákóczi-szabadságharc okai
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A forrásrészlet segítségével mutasd be a Rákóczi-szabadságharc kitöréséhez vezető okokat, a legfontosabb magyar sérelmeket!
Kérdések:
• Miért használja a bevezető szövegben az „ismét felszakadnak” formulát? Mikor szakadtak már fel ezek a sebek a 17. század folyamán?
• Milyen ősi törvényekre utal?
• Kik azok, akikre kierőszakoltak ill. kikényszerítették igealakok vonatkoznak? (Ki az alany ezen állítmányok mellett?)
• Ki a Jeruzsálemi Endre?
• Mit jelent az a kifejezés, hogy egy nemzet Marsnak a híve?
• Miért szorult háttérbe ez a vitézség? Miért sérelem ez a magyarok számára?
• A kiáltvány szerint mi jellemzi a Habsburg hatalomgyakorlást?
• Milyen tanácskozásból zárják ki a magyar nemeseket?
• Milyen jogok és hogyan veszik el a magyar nemesek földjeit?
• Mire hivatkozhattak a Habsburgok, amikor a törökkel a magyarok jelenléte nélkül kötöttek békét?
• Mi a szegény rétegek legnagyobb sérelme?
• A képen látható zászló milyen képi eszközökkel fejezi ki a szövegben is olvasható tartalmakat?
• Gyűjtsd össze a szöveg alapján a legfontosabb sérelmeket!
• Vitassátok meg, miért gondolták azt a kortársak, hogy ebben a helyzetben csak egy szabadságharc segíthet a magyarokon!

"Ismét felszakadnak a híres magyar nemzet sebei, a nemzet megsértett szabadságának annyiszor mostohán kezelt sebesülése…
Az oly sok nagy mozgalom legfőbb oka most is mindig - az ősi törvények szégyenletes eltörlése … kierőszakolták a beleegyezést, s az országnak a szabad királyválasztásban oly sok századon át csorbítatlan érvényben fennálló arany szabadságát szolgai átváltozással örökletes királyság képére alakították át. Hogy pedig annál jobban növeljék uralmukat, kikényszerítették az ország főurai egyetértését, s a saját uralmuk érdekében gyalázatos módon eltörölték ama nagy Jeruzsálemi Endre király nagyfontosságú törvényét, amely a nemzet dicsőségére magába foglalta az összes rendek sarkallatos szabadságjogait a mai napig kiható érvénnyel, s örökre megadta azt a jogot, hogy törvénysértés esetében szembeszegülhessen a királyokkal…
Szomorú látvány, hogy ezt a nemzetet, mely Marsnak ugyancsak híve, most megfosztják érdemeitől … s a háttérbe szorított vitézséget páratlanul megcsúfolva egy idegen népségnek adva prédául olyan nyíltan, hogy alig találni egy-egy erőd élén magyar embert.
S miután így elvették hazánk fiaitól a felemelkedés lehetőségét, kik száműzöttek őseik földjén, mi más marad hátra nekik, mint hogy fel-felnyögjenek, hogy idegen igát raktak rájuk (s ugyan ki tudná ezt elviselni?). Általános a felfordulás az országban; az uralkodás új módja jelent meg: az ország minden ügyintézését az udvari tanács bitorolja mohón, hogy puszta paranccsal önkényesen rendelkezhessék; valamint kizárják az ország nemeseit minden tanácskozásból, s minden, az ország közügyeit érintő ügyben nélkülünk határoznak felettünk. Mutatja ezt a karlovici (karlócai) békeszerződésnek nemrég nélkülünk történt megkötése …
Ezzel szemben ki ne látná az Udvari Kamara önkényuralmát? Az égbe csapnak a sirámok, az isteni gondviseléshez fohászkodnak megbosszulásukért az árvák és özvegyek. Elborzad a lelkünk az újszerzeményi jog zsarnoki törekvéseik e műve puszta megemlítésére is … az ország területének nagy részét elvették törvényes birtokosától, és mellőzve a haza érdemes fiait, idegeneknek adományozták, csak azért, mert az országból kiszorították a törököt…
Szégyen elmondani, hogy a fizető képességét teljesen elvesztett népet milyen sokféle kétségbeesés gyötri … Az ország népe még most is széltében hangoztatja, hogy jobb a sorsa a hódító félhold alatt; az meg okmányokból bizonyítható, hogy az osztrákok évenkénti zsarolásai az ottománoknak fél évszázad alatt teljesített szolgáltatásokat is bőséggel elérik …"
(Rákóczi kiáltványa 1703-ban)