Tananyag választó:
A nemesek szabadságáról
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a nemesi szabadságjogok összegyűjtése és tartalmi elemzése. A forráselemzéshez szükséges háttérismeretek fontosságának és szerepének bemutatása.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni az Aranybulla és az 1351. évi törvények rendelkezéseit a nemesség jogállásával kapcsolatban, illetve összefoglalni a magyarországi nemesség mint társadalmi réteg legfontosabb jellemzőit.