Tananyag választó:
Spanyolország gazdasága
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a spanyol gazdaság torzulásaihoz vezető okok feltárása, illetve a gazdaság 18. századi jelenségeinek bemutatása.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni Spanyolországnak a nagy földrajzi felfedezésekben játszott szerepét, illetve a felfedezések közvetlen gazdasági hatásait.