Tananyag választó:
Jognyilatkozat 1689
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a modern demokráciák számára alapvető polgárjogok eredetének és születésének bemutatása a Jognyilatkozat alapján.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a felvilágosodás korai időszakának társadalomelméletét.

Forrás

A felső- és alsóháznak […] összegyülekezett tagjai […] egy írásbeli nyilatkozatot adtak ki […], amint az itt következik: 1. Hogy a bitorolt hatalom, ti. a törvények ideiglenes hatályon kívül helyezése vagy a törvények végrehajtásának megakadályozása, csupán királyi tekintély alapján, a parlament hozzájárulása nélkül, törvénytelen. 2. Hogy a bitorolt hatalom, ti. a törvények alól vagy azok végrehajtása alól való felmentés, csupán királyi meghatalmazásra, amint azt a legújabb időkben igényelték és meg is tették, törvénytelen. 3. Hogy egyházi törvényszékeknek és más hasonló bizottságoknak vagy törvényszékeknek elrendelése, illetőleg felállítása, törvénytelen és veszedelmes. 4. Hogy a korona céljaira való pénzfelvétel […] a parlament hozzájárulása nélkül […] érvénytelen. 5. Hogy az alattvalóknak joguk van a királyhoz folyamodni, és az ilyen kérelmezések miatt való minden elfogatás és üldözés törvénytelen. 6. Hogy az országban béke idején, a parlament hozzájárulása nélkül állandó hadsereg felállítása és tartása, törvénytelen. […] 8. Hogy a parlamenti választások szabadok. 9. Hogy a szólás, vitatkozás és tárgyalás szabadságát, a parlamenten kívül semminemű hatóság, semmiféle helyen kérdés tárgyává nem teheti. 12. Hogy minden pénzbírság törvénytelen és érvénytelen, mielőtt a vádlottra a bűnt rá nem bizonyították. 13. És, hogy a sérelmek orvoslására és a törvények kijavítására, megerősítésére és megtartására a parlamentet össze kell hívni.