Tananyag választó:
Franciaország gazdasága (1561)
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a 16. századi francia gazdaság egyes jelenségeinek bemutatása, a forráskritika alapvető fogásainak gyakorlása.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a francia abszolutizmus rendszerét mint a gazdaságpolitikát meghatározó hatalmi struktúrát (bürokrácia, hadsereg, udvartartás, adóbérlet stb.).