Tananyag választó:
Colbert gazdaságpolitikája
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a 18. századi franciaországi merkantilizmus gazdaságpolitikájának bemutatása, gazdaságelméleti szövegek elemzésének gyakoroltatása.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a 18. századi francia gazdaság főbb problémáit – különös tekintettel az állami bevételek és kiadások alakulására –, illetve azok társadalmi hatásait.

Forrás

"Bellinzani, kezdje el valamennyi manufaktúránk felülvizsgálatát Meaux [mo] és Ferges-sous-Jourres [ferzs-szu-zsuarr] városokkal. Meaux városában egy bizonyos Leclerc [...] bútorszövet-készítő manufaktúrát hozott létre; meg kell vizsgálni a szerződést, hogy eleget tesz-e annak. [...] Ugyanebben a városban alapítottak [...] egy manufaktúrát flandriai anyag - len-, gyapjú- és selyemanyag - készítésére. Mindent meg kell tenni, hogy bővüljön és javuljon a termelés. [...] Nem nehéz megteremteni ezt a manufaktúrát, úgyszintén növelni a gépek számát is [...], mivel ezeket az anyagfajtákat már gyártják s ezek nagy keresletnek örvendenek; a 30% [vám], ami a flandriai manufaktúrák készítményeire van kivetve, lehetetlenné teszi ezek behozatalát - így igen könnyű lesz saját készítményeink terjesztése. [...] Talon úr, az Oudenarde [udönard] városi intendáns teljes mértékben tájékoztatott azzal kapcsolatban, mit lehet tenni annak érdekében, hogy átcsalogassák a manufaktúrákat a spanyolországi városokból a francia városokba, valamint mindama árukkal kapcsolatos kereskedelmet, amelyek Hollandián keresztül jutnak el hozzájuk. [...] Erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy Le Havre-ban [löávr] legyenek hajók, amelyek készek árut szállítani [...] Portugáliába és Spanyolországba, s biztosítani kell őket, hogy a király hadihajókat fog adni elkísérésükre. Fontolóra kell venni Derier és Gelet [derié és zsölé] intendáns urakkal együtt azt is, hogyan lehetne könnyen hajózhatóvá tenni a Scarpe folyót, [...] s alkalmassá tenni a kocsiutakat a szállítás megkönnyítésére [...]."