Tananyag választó:
Az ipari forradalom
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Elemezd és értékeld az ipari forradalom egyes aspektusaira vonatkozó diagrammokat a kérdések alapján!
Kiegészítő információk:
• Ez a feladat három diagramm segítségével vizsgálja meg az ipari forradalom két fontos összetevőjét. Ezek a diagrammok közül csak az azonos számmal jelöltek vannak közvetlen kapcsolatban egymással, s bár a mezőgazdasági népességre vonatkozó kérdéssel az átvezetés megteremthető a 2. számot viselő ábrával, a megértéshez ez nem feltétlen szükséges. Csoportmunkában érdemes a feladatot megoldatni.
Kérdések:
• Milyen gazdálkodási módot mutatnak az 1. számot viselő ábrák?
• Melyik megoldás jelenti a földek hatékonyabb kihasználását? Honnan tudod ezt megállapítani?
• Melyik technológia teremti meg a lehetőséget a nagyüzemi állattartásnak? Miért?
• Hogyan függ össze a mezőgazdaság ábrákon jelzett átalakulása a kitagosítással? Mit jelent ez a fogalom?
• Hogyan hat ez az átalakulás a mezőgazdaságból élő lakosságra? Mennyiben változtatja meg az életüket, és milyen megoldást találnak problémájukra?
• A 2. ábrán látható adatok alapján válaszolj a következő kérdésekre! A népesség növekedése miért előzménye és következménye is az ipari fejlődésnek?
• Az ábra szerint melyik időszak a nagy fordulat kora? Az ábra melyik eleméről tudod ezt megállapítani?
• Milyen volt az angol kereskedelmi mérleg? Honnan tudod ezt megállapítani?
• Milyen szerepet játszik a vastermelés növekedése az ipari forradalomban?
• Milyen világméretű gazdasági tendenciára utal az angol kivitel ugrásszerű növekedése az 1780-as évektől?

1.forrás

2.forrás