Tananyag választó:
A nantes-i edictum
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a katolikus és protestáns erőviszonyok bemutatása a 16. századi Franciaországban, a felekezeti kiegyezés lehetőségének és a hatalmi viszonyoknak a feltárása a nantes-i edictum elemzése alapján.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a reformáció és a vallásháborúk 16. századi történetét, különös tekintettel a franciaországi eseményekre (hugenották, Szent Bertalan éjszakája stb.).

Forrás

Elrendeljük, hogy mindazon dolgoknak az emléke, amelyet az egyik vagy másik fél tett [ti. katolikus és hugenotta] …menjen feledésbe. S ne legyen szabad … a történteket felhánytorgatni, ezek miatt pereskedni. III. Elrendeljük, hogy a katolikus vallás engedélyeztessék … királyságunk ... valamennyi… helységében, ahol gyakorlása megszakadt. VI. És hogy alattvalóink között ne maradjon semminemű alkalom a zavarkeltésre és az ellentétekre, megengedjük az ún. reformált [hugenotta] vallás híveinek, hogy királyságunk valamennyi helységében élhessenek anélkül, hogy kikérdeznék, bántanák őket. Ne kényszerítsék őket olyan dolgok megtételére, melyek ellenkeznek lelkiismeretükkel. IX. Ugyancsak megengedjük a [reformált] vallás híveinek vallásuk szabad [nyilvános] gyakorlatát … mindazokban a … helységekben, ahol vallásukat nyilvánosan gyakorolták több különböző esetben, így 1596-ban és 1597-ben. XIV. Tiltjuk nevezett vallás [nyilvános] gyakorlatát udvarunkban és kíséretünkben…ugyancsak városunkban, Párizsban és annak öt mérföldnyi környezetében. Mindazonáltal … nem lehet őket házaikban zaklatni, se arra kényszeríteni, hogy lelkiismeretük ellen tegyenek valamit. XXII. Elrendeljük, hogy a jövőben ne tegyenek megkülönböztetést a mondott vallás tekintetében, midőn a tanulókat felveszik az egyetemeken … és iskolákban való tanulásra, a betegeket és a szegényeket pedig a nyilvános kórházakba … és menhelyekre. XXVII. Kijelentjük, hogy a reformált vallás követői … valamennyien alkalmasak minden méltóság, tisztség és közhivatal betöltésére … akár királyiak, földesúriak vagy városiak azok.