Tananyag választó:
A francia forradalom előzményei
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a harmadik rend 18. századi Franciaországban elfoglalt gazdasági és társadalmi helyzetének feltárása, eltérő típusú források elemzésének elsajátítása.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a 18. századi francia társadalom tagolódását, a legfontosabb társadalmi ellentéteket, illetve az ezek hátteréül szolgáló gazdasági feszültségeket.

Forrás

"Mi szükséges ahhoz, hogy egy nemzet létezzék és virágozzék? A magánosok munkája és a közfeladatok ellátása. […] Ki végzi [mindezt]? A harmadik rend. […] A kiváltságos rend tagjai csak a jövedelmező és megbecsüléssel járó helyeket foglalják el. […] De ha már ez a kizárás szociális bűncselekmény a harmadik renddel szemben, […] mondhatjuk-e legalább hogy hasznos dolog a közjóra? […] Hát nem tudjuk-e, hogy minden olyan munkát, amelyből a szabad versenyt kizárjuk, drágábban és rosszabbul végeznek el? […] Felfigyeltünk-e arra, hogy a dolgoknak ezt a rendjét, amelyet magunk között alázatosan, sőt, merem mondani, állat módjára megtűrtünk, megtalálhatjuk, hogyha az ókori Egyiptom történetét vagy az indiai úti beszámolókat olvassuk? Ez a rendszer megvetendő, szörnyűséges, ellensége minden iparnak, ellensége a társadalmi haladásnak […]. Ha félreállítanánk a kiváltságos rendet, a nemzet ezzel nem veszítene, hanem egyenesen nyerne. Mi tehát a harmadik rend? Minden, de egy megbéklyózott és elnyomott Minden. Mi lenne a kiváltságos rend nélkül? Minden, de egy szabad és virágzó Minden. Nélküle semmi sem képes működni, de a többiek nélkül minden sokkal jobban működnék."