Tananyag választó:
A francia abszolutizmus gazdaságpolitikája
Eszköztár:
A feladat ismertetése

A források alapján mutasd be a merkantilizmus legfontosabb alapelveit!
Kérdések:
• Mi a szerepe a magas vámoknak Colbert szerint?
• Milyen származású iparosok átcsalogatását támogatná Colbert és miért?
• Mi lesz Le Havre kikötőjének a szerepe? Milyen feltételek mellett tudja ezt a szerepet betölteni?
• Miért van szükség a királyi hadihajókra?
• Milyen reformokat kell bevezetni a tengeri és a szárazföldi szállítás fejlesztésére?
• Hogyan próbálja kivédeni a királyi rendelet a külföldi konkurenciát?
• Összegzésként sorold fel a forrásokban megismert legfontosabb merkantil gazdasági alapelveket!

1.forrás

„Bellinzani, kezdje el valamennyi manufaktúránk felülvizsgálatát Meaux és Ferges-sous-Jourres városokkal. Meaux városában egy bizonyos Leclerc bútorszövet-készítő manufaktúrát hozott létre; meg kell vizsgálni a szerződést, hogy eleget tesz-e annak. [...] Ugyanebben a városban alapítottak [...] egy manufaktúrát flandriai anyag - len-, gyapjú- és selyemanyag - készítésére. Mindent meg kell tenni, hogy bővüljön és javuljon a termelés. [...] Nem nehéz megteremteni ezt a manufaktúrát, úgyszintén növelni a gépek számát is [...], mivel ezeket az anyagfajtákat már gyártják s ezek nagy keresletnek örvendenek; a 30% [vám], ami a flandriai manufaktúrák készítményeire van kivetve, lehetetlenné teszi ezek behozatalát - így igen könnyű lesz saját készítményeink terjesztése. [...] Talon úr, az Oudenarde városi intendáns teljes mértékben tájékoztatott azzal kapcsolatban, mit lehet tenni annak érdekében, hogy átcsalogassák a manufaktúrákat a spanyolországi városokból a francia városokba, valamint mindama árukkal kapcsolatos kereskedelmet, amelyek Hollandián keresztül jutnak el hozzájuk. [...] Erőfeszítéseket kell tenni arra, hogy Le Havre-ban legyenek hajók, amelyek készek árut szállítani [...] Portugáliába és Spanyolországba, s biztosítani kell őket, hogy a király hadihajókat fog adni elkísérésükre. Fontolóra kell venni Derier és Gelet intendáns urakkal együtt azt is, hogyan lehetne könnyen hajózhatóvá tenni a Scarpe folyót, [...] s alkalmassá tenni a kocsiutakat a szállítás megkönnyítésére [...].”

(Részlet Colbert egyik utasításából)

2.forrás

„Gróf úr, a csipkekészítő manufaktúrák megteremtése Franciaországban nagy fontosságú ügy a népem javát tekintve, s én köteles vagyok elővigyázatossági rendszabályokat hozni azoknak a kereskedőknek a mesterkedései ellen, akik megszokták, hogy csipkekészítésre Velencének adjanak megbízást. […] Azt óhajtom, hogy ne is engedje meg ezek árusítását a franciaországi csipkekészítő manufaktúrák vállalkozóit kivéve, abból a célból, hogy az összes többi kereskedő […] kénytelen legyen csatlakozni a fönt említett manufaktúrákhoz."

(Részlet XIV. Lajos leveléből)