Tananyag választó:
A 18-19. század népesedési viszonyai
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Mutasd be a feladatban található adatsorok, grafikonok és képek segítségével a 18-19. század jellemző népesedési tendenciáit!
Kiegészítő információk:
• Ez a feladat nem tartalmaz szöveges forrást, csak képeket és grafikonokat. A sok melléklet akár a csoportmunkát is lehetővé teszi. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért tematikus csoportokban találhatók meg a linkek.
Kérdések:
• Az 1. ábra alapján határozd meg azokat a tényezőket, amelyek a demográfiai viszonyok alakulását alapvetően szabályozzák!
• A demográfiai grafikonok elemzésekor figyeld meg, hogyan hat az ipar forradalom a népesség alakulására!
• Az egyes országok adatai közötti eltérést milyen tényezők magyarázzák?
• A születési és a halálozási arányszámok összehasonlítása milyen szociális és közegészségügyi változásokra hívja fel a figyelmet?
• A francia népsűrűség, a svéd korfa és a kivándorlás adatait feldolgozó diagrammok milyen demográfiai válságtényezőkre utalnak?
• Hogyan alakult át a településszerkezet? Mi ennek az oka? (Lásd az urbanizáció címszó alatt látható két diagrammot!)
• Milyen szociális és közegészségügyi következményekkel jár a településszerkezet átalakulása?
• Mi jellemzi a 19. századi családmodellt?
• Milyen összefüggésre utalnak a felekezetek közötti házasságkötést és a gyermekvállalást mutató adatok?
• A kép alapján próbáld meg kitalálni, mire is vonatkozik a Malthus-elmélet! (Az ellenőrzésben segít az sdt-be vezető link.)