Tananyag választó:
Források az újkor egyetemes történelméből
  • 18 feladat
Forráselemzés készítése az angol gazdaság változásáról
A 16. századi francia gazdaság főbb elemeinek bemutatása
A merkantilista gazdaságpolitika a 18. századi Franciaországban
Oliver Cromwell angol polgári forradalomban játszott szerepének feltárása
Az ipari forradalmak hatása a népességre
A francia forradalmat előidéző társadalmi és gazdasági feszültségek feltárása
Az Amerikai Egyesült Államok Függetlenségi Nyilatkozatának elemzése
Az angol Jognyilatkozat elemzése és a modern demokratikus értékek születésének bemutatása
A kálvini tanok bemutatása, illetve azoknak a mindennapi életre gyakorolt hatásának feltárása
A manufaktúra mint termelőegység megismertetése
A nantes-i edictum elemzése, a vallásszabadság kérdésének bemutatása
A spanyol gazdaság jellemzői a 18. században
Forráselemzés készítése a három császár szövetéségnek alapító okiratáról
Az emberi jogok kérdése a felvilágosodás néhány jeles gondolkodójánál
A francia abszolutizmus XIV. Lajos korában
Az ipari forradalom a teljesség igénye nélkül - két diagramm elemzése