Tananyag választó:
Werbőczy a nemességről
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja Werbőczy István Hármaskönyvének a nemességre vonatkozó passzusai alapján a nemesség jogállásának és kiváltságainak bemutatása.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a nemesség középkori jogállását befolyásoló legfontosabb törvényeket (Aranybulla, kehidai oklevél, 1351. évi törvények stb.), illetve a nemesség gazdasági tagolódását a 15-16. században.