Tananyag választó:
Az 1351. évi törvények
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja az 1351. évi törvények alapján a korabeli magyar nemesi társadalom rétegződésének, illetve a királyi hatalom helyzetének feltárása.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés megkezdése előtt célszerű áttekinteni az Aranybulláról, valamint az anjou-kori nemesség vagyoni helyzetéről tanultakat.