Tananyag választó:
A magyarországi egyház a 14. század elején
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a magyarországi egyház helyzetének bemutatása Károly Róbert hatalmának megszilárdítása időszakában.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés megkezdése előtt célszerű áttekinteni az egyház szerepét és helyzetét a 13-14. század fordulóján, különös tekintettel az egyház tartományurakhoz, illetve az újraformálódó királyi hatalomhoz fűződő viszonyára.

Forrás

A magyarországi püspökök levele a pápához (1313)

„…mivel [az esztergomi érsek] velünk együtt a mi nagyságos fejedelmünk, Károly úr, Magyarország kiváló királya felmagasztalására adta magát minden erejével és képességével, nem kímélve sem jószágát, sem saját személyét, hanem kitette magát érte a szerencse változó és kétes forgandóságának, épp e hűsége miatt rátámadt a király úr egyik egykori híve, jelenleg ellensége, Trencséni Máté nevű, aki mint az esztergomi egyház szomszédja, zsarnoki hajlamát rajta gyakorolva, minden birtokát elpusztította, s amit nem pusztított el, azt elbirtokolta, az esztergomi egyház híres várát földig lerombolta, magát az esztergomi egyházat sok ezer márkával megkárosította, s hogy az igazat mondjuk: helyrehozhatatlan kárt okozott neki. Mivel sem a tisztelendő atyának, sem nekünk sehonnan máshonnan semmi reményünk a vigasztalásra nincs…, könyörgünk vele együtt és érette Szentségtek lábai elé leborulva a földre, találjon Szentségtek atyai vigasztaló gyógyírt a mi említett magyar király urunk, a Ti hódoló fiatok ilyen árulói, az egyházak lerontói ellen, s főleg küldjön levelet Károly úrnak, Magyarország királyának, hogy ha lehet, az esztergomi egyházat ilyen kárvallásban ne hagyja s ne engedje magára, hiszen miatta érték azt ezek a károk, hanem az említett kényúr javaiból és vagyonából adandó alkalommal teljesen kártalanítsa majd az említett esztergomi egyházat s a többi neki alávetett egyházakat is.”