Tananyag választó:
A keresztes hadjáratok okai
Eszköztár:
A feladat ismertetése

Az alábbi forrás a keresztes hadjáratok idejéből származik. Figyelmes olvasás után, válaszolj a kérdésekre!

Kérdések:
• Milyen ígéretekkel akarja a különböző társadalmi rétegeket megnyerni a keresztes hadjáratban való részvételre a szöveg írója?
• Milyen problémák megoldását várta a hadjáratoktól az egyház?
• Mikor hirdette meg a pápa az első hadjáratot a Szentföldre?
• Milyen probléma megoldását várták a hadjáratoktól a megszilárduló feudális államok?
• Milyen probléma megoldását várták a hadjáratoktól az itáliai kereskedővárosok?

"Mivel, ó Isten fiai, a szokottnál is férfiasabban ígértétek meg Istennek, hogy egymás között a békét, az egyháznak pedig jogait megőrzitek, érdemesnek látszik, hogy az Úrtól adott bocsánat által megerősödve, egy másik, Istennel közös ügyetekre fordítsátok javulástokból fakadó erőtöket. Szükséges ugyanis, hogy Keleten lakozó testvéreiteket, kiknek oly sokszor kért segítségetekre szükségük van, sietve segélyt vigyetek. Elözönlötték ugyanis őket a turkok és az arabok… Mindazok pedig, akik oda elmennek és akár szárazföldi, akár tengeri útjukban, akár a pogányok ellen harcolva életüket vesztik, bűneik bocsánatát elnyerik: Istentől ekkora hatalommal felruházva, ezt engedélyezem az útra készülőknek…. Akik akárhányszor meg nem engedett módon a hívők ellen szoktak harcba szállni, induljanak most a hitetlenek ellen olyan harcba, melyet méltó elkezdeni, és amelyet győzelem koronáz. Legyenek most lovagok olyanok, akik eddig rablók voltak. Most joggal harcolnak a barbárok ellen azok, akik azelőtt testvéreik és rokonaik ellen küzdöttek. Most örök jutalmat nyernek azok, akik eddig kevés pénzért csak zsoldosok voltak. Kettős bérért dolgozzanak azok, akik testük és lelkük kárára vesződtek eddig. Sőt, akik itt szomorúak és szegények, ott mindenben bővelkedők, itt az Úr ellenségei, ott barátai lesznek. Akik pedig menni szándékoznak, utazásukat ne halogassák, hanem a tél elmúltával, miután minden dolgukat elrendezték, a költségeket összeszedték, az Úr vezetésével vidáman induljanak útnak." (II. Orbán, a hadjáratokhoz való csatlakozásra buzdító szöveg részlete)

Kapcsolódó információk