Tananyag választó:
A husziták hitelvei
Eszköztár:
Célkitűzés, forrás

Célkitűzés, eszközök

Az elemzés célja a huszitizmus és a katolikus egyház közti feszültségek feltárása a huszitizmus legfőbb hitelveinek elemzése révén.

A forrás feldolgozásához szükséges előzetes pedagógiai információk

A forrás feldolgozása egyéni és csoportos munka nyomán is történhet. A feladat önálló következtetések levonására alkalmas. Az elemzést az egyszerűbb, tényszerű megállapítások megtételével érdemes kezdeni. Az elemzés előtt célszerű áttekinteni a katolikus egyház legfontosabb dogmáit és a nyugati eretnekségek történetét.