Tananyag választó:
Kérdések, feladatok

Készíts összefüggő, esszészerű elemzést Werbőczy Hármaskönyvének a nemesség jogállását bemutató részleteiről! A fogalmazás csomópontjait az alábbi kérdések segítségével határozhatod meg.
Kik alkotják a nemesség rétegeit Magyarországon?
Az egyazon nemesi jogok hangsúlyozása mely réteg számára fontos?
Melyik korábbi törvénykezési emlék mondta ki ezen egyenlőséget?
Melyik korból eredezteti Werbőczy a nemességet?
Milyen oka van a nemesség és a parasztság elkülönülésének?
Mely kiváltságok a legfontosabbak a nemesség számára?