Tananyag választó:
Megoldási lehetőségek

A tanuló válaszában kifejti:
A legenda a középkori irodalom egyik legnépszerűbb műfaja, amely a templomi prédikációk, falfestmények vagy szájhagyomány útján jutott el az olvasni nem tudó hívekhez. Célja a tanítás, a példaadás volt, a keresztény erények megszilárdítása érdekében. A Gellért-legenda vértanúságot leíró részlete is a példaadást, a keresztény élet dicsőséges befejezését, a kínzóknak és a gyilkosoknak való megbocsátást hirdeti. A püspök a rárontó pogányok érdekében imádkozik, amely a krisztusi szenvedéstörténet egyik elemének legendabeli megjelenése. A legenda szerint a püspök halálának helye csodálatos módon 7 éven át őrizte a vértanúság emlékét, temetésekor pedig csodálatos gyógyulások történtek. A csodák a szentek életének (és halálának) elmaradhatatlan elemei, amelyek bizonyított megtörténtét az Anyaszentegyház a szentté avatás egyik feltételéül is szabta. (A bizonyítás tanúk meghallgatása révén történt.)

A megoldáshoz a következő tartalmak felhasználása nyújt segítséget:

Kapcsolódó tartalom: