Tananyag választó:
Kérdések, feladatok

Készíts összefüggő, esszészerű elemzést Szt. Gellért legendájának részlete alapján! A fogalmazás csomópontjait az alábbi kérdések segítségével határozhatod meg.
Milyen jellemzői vannak a legenda műfajának?
Ezeket a jellemzőket a forrás mely részleteivel lehet illusztrálni?
Miért indokolhatta az alacsony termet is a kocsin való közlekedés szükségességét?
Hogyan viselkedik a püspök az őt ért támadás során?
Milyen csodatételek kötődnek a forrásrészletben leírt eseményekhez?