Tananyag választó:
Magyarország népessége a 18. században
Eszköztár:
Kérdések, feladatok

Készíts összefüggő, esszészerű elemzést a Magyarország népességének újratelepítését, illetve a török uralom utáni talpra állást bemutató forrásokról! A fogalmazás csomópontjait az alábbi kérdések segítségével határozhatod meg.
Milyen népesedési viszonyok jellemezték a 17. század utolsó harmadának Magyarországát?
Hogyan látja orvosolhatónak ezt a helyzetet Kollonich Lipót javaslata?
Mit jelent az „új szerzeményi terület” kifejezés?
Milyen kedvezményekkel kívánja a tervezet vonzóvá tenni a letelepedést ezeken a területeken?
Mi az indoka a magyaroknak és a németeknek biztosított egyenlőtlen kedvezményeknek?
Tudnál-e más, nem gazdasági jellegű indokot találni a németség nagyobb kedvezményeihez?
Milyen jogi biztosítékokat fogalmaz meg a tervezet a jobbágyok számára?
Milyen félelmekkel kellett szembe nézniük a telepítést végzőknek?
Milyen engedmények révén tudott sikeressé válni egy telepítési akció Magyarországon?