Tananyag választó:
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata (1789)
Eszköztár:
Kérdések, feladatok

Készíts összefüggő, esszészerű elemzést Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatáról! A fogalmazás csomópontjait az alábbi kérdések segítségével határozhatod meg.
Hogyan határozza meg a dokumentum a szabadság fogalmát?
Honnan eredezteti a dokumentum a hatalomgyakorlás lehetőségét?
Hányszor szerepel a forrásban a ’szabad/szabadság’ és a ’törvény’ szó? Milyen hangsúlyokra utal ez?
Milyen általános szabadságjogokat fogalmaz meg a nyilatkozat?
Hogyan, milyen módon és ki által korlátozhatók ezek a szabadságjogok?
Milyen hatalmi ágakat említ a dokumentum, és ezeknek milyen viszonyát tartja kívánatosnak?
A nyilatkozat elfogadása után 10 évnyi véres belpolitikai küzdelem vette kezdetét, amelyben az egyes politikai erők sorra felőrlődtek. Kiolvasható-e a nyilatkozatból ennek a lehetősége már 1789-ben? (Pl. legitimálható-e a jakobinus diktatúra a nyilatkozat alapján?)