Tananyag választó:
Augustus önéletrajza
Eszköztár:
Megoldási lehetőségek

A tanuló válaszában kifejti:
Augustus a köztársaság válságának idején, az i.e. 1. század végén került Róma élére. A kor legfontosabb kérdése a köztársaság válságba került államrendszerének megreformálása volt. A birodalom növekedése, a gazdasági és a társadalmi életben lezajló változások elodázhatatlanná tették egy új uralmi forma kiépítését. A nyílt egyszemélyi hatalom – a köztársaság majd’ fél évezredes fennállása nyomán – megjelenése komoly politikai feszültségeket szült, amelyek Julius Caesar meggyilkolásához vezettek. Augustus – tanulva Caesar példájából –, sokkal taktikusabban látott neki az egyeduralom kiépítésének. Politikai működésének alapvető törekvése az egyeduralom leplezése volt. Ennek önéletrajzában is nagy teret szentel. Az életrajzból kiérezhető az az egyértelmű törekvés, hogy Augustus tényleges egyeduralmát a köztársasági intézményrendszer fenntartásának, elfogadásának és működésének látszata mögé igyekszik rejteni. Valós hatalmi ambícióinak és vezető szerepének leplezését szolgálja az önéletrajz számos álszerény megjegyzése is.

A megoldáshoz a következő tartalmak felhasználása nyújt segítséget:

Kapcsolódó tartalom: