Tananyag választó:
Augustus önéletrajza
Eszköztár:
Kérdések, feladatok

Készíts összefüggő, esszészerű elemzést Augustus önéletrajzáról! A fogalmazás csomópontjait az alábbi kérdések segítségével határozhatod meg.
Milyen politikai körülmények közül került hatalomra Augustus?
Milyen főbb tisztségeket viselt, illetve szerzett meg a maga számára?
Hányszor, illetve mennyi ideig viselte ezeket?
Milyen politikai eszközökkel igyekszik leplezni azt, hogy ezen tisztségek egy kézben történő huzamos birtoklása lényegében egyeduralmat jelent?
Mi jellemzi az önéletrajz stílusát?
Augustus mely szavai, kijelentései utalnak a köztársaság politikai rendszerének fenntartására?