Tananyag választó:
A Rákóczi-szabadságharc
Eszköztár:
Kérdések, feladatok

Készíts összefüggő, esszészerű elemzést II. Rákóczi Ferenc elmlékiratairól, feltárva a szabadságharc kezdetének politikai eseménytörténetét! A fogalmazás csomópontjait az alábbi kérdések segítségével határozhatod meg.
Milyen sérelmek érték a magyarokat a Habsburgok részéről a 17-18. század fordulóján?
Miért mutatkozott kedvezőnek a helyzet 1703-ban a felkelés kirobbantására?
Milyen előkészületeket tett Rákóczi az ellenállás kirobbantására?
Milyen nehézségekkel kellett szembenéznie a hadseregszervezés terén?
Milyen intézkedéseket hozott a fegyelem megszilárdítása érdekében?