Tananyag választó:
Szászsebes
Eszköztár:
A szászsebesi plébániatemplom déli homlokzatának részlete

Emlék

Megnevezés: Plébániatemplom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 14. század

Rövid leírás: A templom déli homlokzatának részlete.

Település

Típusa: Város

Ország: Románia

Település: Szászsebes

Részletek

Leírás, jellegzetességek: Az ausztriai eredetű kórusforma képviselője a szászsebesi plébániatemplom XIII. századi bazilikális épületéhez a XIV. század második felében épített hatalmas csarnokszentély. A szentélyelrendezés sajátossága, hogy a pillérek nem követik a körítőfalak poligonális záródását, hanem két sorba elrendezve osztják három hajóra a teret. Ez a típus, az úgynevezett álkörüljárós csarnokszentély a XIV. század második harmadában terjedt el osztrák területeken (Enns, Wallseerkapelle; Pöllauberg, St. Lambrecht). A szászsebesi szentélyt a támpilléreken és a belső tér falpillérein baldachinok alá helyezett szobrok díszítik, amelyek a XIV. század második felének délnémet szobrászatával hozhatók rokonságba. Szászsebesen lemondtak a XIV. század végi csarnokszentély által képviselt monumentális csarnoktérről. Pedig a hosszház kiépítésének kezdetén, valamikor a XV. század elején még feltehetően ezt az épületrészt is a szentélyhez kívánták igazítani. A szentély diadalívpilléreivel együtt épült elegáns szentélyrekesztőt már az új kiszélesített hosszház falaihoz illesztették. Ekkor azonban még feltehetően a XIII. századi alacsony főhajó lebontására számítottak. A munka valahol itt akadhatott meg, és végül is csak a régi mellékhajókat bontották le, helyettük a már korábban elkezdett új körítőfalak felhasználásával szélesebb, de alacsony, keresztboltozattal fedett mellékhajókat építettek. Az építkezés összes részletformája igen egyszerű, semmilyen közelebbi stílus-, vagy kormeghatározásra nem használhatóak. Keltezését is csak egy 1455-ben kiadott pápai búcsúengedély teszi lehetővé, amely megemlítette a templom folyamatban lévő építkezéseit.