Tananyag választó:
Siklós
Eszköztár:
A siklósi vár - a várkápolna oratórium ablaka

Emlék

Megnevezés: Vár

Anyaga:

Típusa: Vár, Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 16. század

Rövid leírás: A várkápolnaoratórium ablaka.

Település

Típusa: Mezőváros

Ország: Magyarország

Település: Siklós

Részletek

Leírás, jellegzetességek: A vár legfontosabb késő gótikus építménye a kápolna. A korábbi várkápolnához új, poligonális záródásúszentély épült, amelynek függönyíves ablakai a szászkéső gótika formakincsét idézik. A szentélyhálóboltozata térgörbe elemeket is tartalmaz, és egyes részletformái is arra utalnak, hogy mestere a Benedikt Rieddel kapcsolatban álló II. Ulászló-kori budai vagy prágaikéső gótikus műhelyekből származott. A siklósi kápolna nem tisztán késő gótikus alkotás: a szentségfülkereneszánsz keretelésű, a karzatot pedig egymás mellé helyezett sajátos, gótikus és reneszánsz elemekből alakították ki. A Perényi-címeresreneszánszoszloptörzsekre támaszkodó késő gótikuscsillagboltozatok felett reneszánszbalusztrád helyezkedik el. A balusztrád a visegrádi palota típusát követi, de közvetlen előképe valószínűleg Budáról származik.