Tananyag választó:
Sárospatak
Eszköztár:
A sárospataki plébániatemplom keleti homlokzata

Emlék

Megnevezés: Plébániatemplom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 16. század

Rövid leírás: Templom keleti homlokzata.

Település

Típusa: Város

Ország: Magyarország

Település: Sárospatak

Részletek

Leírás, jellegzetességek: A 14-15. században több lépésben épült ki Sárospatakmezővárosánakgótikuscsarnoktemploma, amelynek a déli oldalához a 15. század végén egy emeletes oratóriumot kapcsoltak. 1540-42-ben, az akkor már protestáns hitre tért Perényi Péter átépíttette a sárospataki templomot. Az épületet - már az új hit térigényeit is figyelembe véve - téglalap alaprajzú, oldalkarzatos, háromhajóscsarnoktérré alakították át. E templomtípus egyértelműen szászföldi mintaképeket követ. A templom egyik lehetséges előképe az egyik legjelentősebb szász város, Halle 1528-1537 között épült, Miasszonyunknak szenteltplébániatemploma. Halle 1541-ben áttért a lutheránus hitre, és ekkor építették ki főtemplomában a sárospatakihoz hasonló oldalkarzatokat. Az 1530-as évek sárospatakireneszánsz kőfaragványai a Jagelló-korklasszikus reneszánsz művészetéhez képest egy új stílus, a közép-európai késő reneszánsz első emlékei közé tartoznak. Sajátos stílusuk a pozsonyi dóm déli, reneszánsz kapuzatával mutat rokon vonásokat, bár annál provinciálisabb. Formakincsük nagyrészt a dalmát és a Jagelló-kori magyar reneszánsz elemeire támaszkodik, de összhatásuk már újszerű: a tiszta klasszikus formák helyett a közép-európai reneszánszra később is jellemző díszítettséget hangsúlyozza.