Tananyag választó:
Kolozsvár
Eszköztár:
A kolozsvári ferences kolostor északi reneszánsz kapuzata

Emlék

Megnevezés: Ferences kolostor

Anyaga:

Típusa: Kolostor, Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 15-16. század

Rövid leírás: Templom északi reneszánsz kapuzata.

Település

Típusa: Város

Ország: Románia

Település: Kolozsvár

Részletek

Leírás, jellegzetességek: A ferencesek 1486-ban kapták meg a telket amelyen 1487-ben már elkezdődött a kolostor építkezése. 1490-ben Mátyás király egy levéllel János testvért és szerzetestársait küldte Kolozsvárra, hogy folytassák a templom építését. 1494-ben a munkákra II. Ulászló király sóadományt rendelt. Maga a kolostorépület nagyrészt elpusztult. A templom két jól elkülöníthető szakaszban épült: az egyszerűbb formálású hálóboltozattal fedett hosszú szentély épült meg valószínűleg elsőként. A templom építésének második szakaszában készítették el a behúzott támpilléres szerkezetű igen széles hosszházat. Ehhez hasonló szerkezet jellemezte a székesfehérvári bazilikát is. A ma álló hajóboltozat a XVI. században készült gótikus formákkal, ám a nyíláskeretek még a XV. századi formákat mutatják. A templom kettős nyugati kapujának finoman áttört profilálása a későgótika kelet-magyarországi változatának jellegzetes példája. Ennek a kettős nyugati kapunak szerkezete a kolozsvári plébániaház ajtajának kiérlelt változata, az oldalkapuk viszont már reneszánsz stílusúak. A hajónak a szentélyétől eltérő stíluselemei minden bizonnyal 1490, az új, János testvér vezetése alatt álló építőműhelyhez köthetőek. A templom déli oldalához kapcsolódó kerengő szerkezete és kétszer hornyolt bordás keresztboltozata a visegrádi ferences kolostor XVI. század eleji kerengőboltozatával áll szoros kapcsolatban.