Tananyag választó:
A visegrádi királyi palota
Eszköztár:
A visegrádi királyi palota - az északkeleti palota 6.

Emlék

Megnevezés: Királyi palota

Anyaga:

Típusa: Palota

Stílusa: Gótikus

Kora: 14-15. század

Rövid leírás: Északkeleti palota.

Település

Típusa: Város

Ország: Magyarország

Település: Visegrád

Részletek

Leírás, jellegzetességek: A Zsigmond által felépített északkeleti négyzetes alaprajzú, középudvaros lakópalota legfontosabb terei - egy földszint nagyterem i és az emeleti trónterem - a fogadóudvarra néző nyugati szárnyban kaptak helyet. A földszinti terembe közvetlenül a fogadó­udvarról vezetett egy díszes lépcső. A földszinti kerengőbe és az emeleti loggiához egy-egy déli ülőfülkékkel díszített folyosó vezetett a déli udvarról. Az északkeleti palota belső udvarát emeletes árkádsor díszítette. Ehhez kapcsoló­dott az udvar fő dísze, egy hatalmas, toronyszerű, nyolcszög­letű díszkút. A palota első emeletét foglalhatták el a lakótermek, hozzájuk észak felől csatlakozott egy árnyékszéktorony. Az épületet vízvezetékrendszerrel látták el, a második emelet keleti szárnyán elhelyezett lakosztályt önálló fürdőszobával is felszerelték. Az emeleteket egy díszes keleti és egy kisebb nyugati lépcsőház kötötte össze. A lakosztályból híd ívelt át egy pompás falikúttal díszített, apró zárt udvarra. Az udvar nyugati felét ülőfülkés oszlopcsarnok foglalta el, amelynek déli végéből újabb híd vezetett a királyi oratóriumba, ami a palotakápolna sekrestyéjének emeletét foglalta el. A visegrádi palota épületeit Mátyás a padlótól a tetőzetig felújíttatta, díszkútjait, berendezési tárgyait, kályháit kicseréltette. Bár új épületrészeket alig emeltek, csaknem minden szem előtt lévő részletformát, például ajtó- és ablakkeretet, kandallókat, oszlopokat újszerű, késő gótikus szerkezetekkel cseréltek ki. Az egyik legjelentősebb munka a királyi lakóépület: az északkeleti palota 1484-ben végzett újjáépítése volt. A palotaépület belső udvara körül egy időben, alul késő gótikus kerengőből, felül reneszánsz baluszteres korlátú loggiából álló folyosó épült, és ekkor állították fel az udvar közepén a vörös márványból faragott, reneszánsz Herkules-kutat. A nyugati szárny emeletén lévő hálóboltozatos trónteremhez késő-gótikus zárterkélyt csatoltak. Amely négy darab négyzetes keresztosztós ablakkal volt díszítve. A fölső kis udvar királyi magánkertjének XIV. századi falikútját Mátyás király 1483-ban késő-gótikus vörösmárvány csorgókútra cserélte.