Tananyag választó:
A nyírbátori plébániatemplom
Eszköztár:
A nyírbátori plébániatemplom - boltozati falikonzol és szobor baldachin

Emlék

Megnevezés: Plébániatemplom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 16. század

Rövid leírás: Boltozati falikonzol és szobor baldachin.

Település

Típusa: Mezőváros

Ország: Magyarország

Település: Nyírbátor

Részletek

Leírás, jellegzetességek: Az ecsedi Báthoryak észak-magyarországi birtokain az elpusztult ecsedi vár mellett a legfontosabb központ Nyírbátormezőváros volt. Báthori András - 1521-ben nándorfehérvári bán, 1527-től tárnokmester - a város Szent Györgynek szentelt plébániatemplomát építtette újjá, amint erről a reneszánsz stílusú déli kapun elhelyezett építési felirat tanúskodik. A déli kapu mellett a reneszánsz stílust képviseli az épület több részlete: a szentségfülke, a papi ülőfülke, a kegyúri oratórium mellvédje és a nyugati karzatkeresztosztós ablaka. Ám a templom teljesen egységes, hálóboltozatos terével és mérműves ablakaival a 16. század első felének szászországi késő gótikájával mutat szoros kapcsolatot. Boltozatának sűrű, rombusz alakú elemekből komponált, hatágú csillagokból álló bordahálója és ablakmérműveinek formálása szoros rokonságban áll a szegedi ferences templomhajóboltozatával és ablakmérműveivel, amelyek valamikor a templom 1503-as felszentelése után, mindenesetre még az 1543-as török hódítás előtt készülhettek. Az épületet a művészettörténet-írás gyakran XV. századiként keltezte, erre egy 1488-as évszámú Báthori címeres kőtábla adott okot, amely a déli kapu fölé van másodlagosan befalazva. Ez nyilván a mai templom elődjéből, az oldalkápolnaként a XVI. században még meghagyott, de később lebontott korábbi Szt. György templomból származik.