Tananyag választó:
Az eperjesi, gelencei, hejcei és kakaslomci plébániatemplomok
Eszköztár:
Az eperjesi plébániatemplom látképe dél felől

Emlék

Megnevezés: Plébánia templom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 15-16. század

Rövid leírás: A templom látképe dél felől

Település

Típusa: Város

Ország: Szlovákia

Település: Eperjes

Részletek

Leírás, jellegzetességek: Sáros megyében a legfontosabb építkezés 1400 körül az eperjesi Szt. Miklós plébániatemplom kiépítése volt. A korábbi háromhajós bazilikát 1391 körül csarnoktemplommá alakították, és hármas, poligonális záródású szentélyfejjel látták el. Sáros megyében a legjelentősebb XVI. század eleji templomépítkezés az eperjesi plébániatemplom újjáépítése volt. A háromhajós, háromszentélyes, eredetileg bazilikális szerkezetű épületcsarnoktemplommá alakítását 1502-ben kezdték meg Brengyssen Jánosvárosi építőmester vezetésével. A munkának és egyben a középkorimagyarországi építési szervezetnek kiváló forrása az a számadási napló, amelyet az építkezésről 1502-1503-ban a város jegyzője vezetett. A következő évekből, egészen 1515-ig még számos feljegyzés maradt fenn az építkezésről a város számadáskönyveiben. Az újjáépítés során három egyenlő szélességű hajóra osztották a hosszházat. Ezt, illetve a három szentélyt háló- illetve csillagboltozatokkal fedték, a nyugati tornyot felmagasították. A hosszház déli oldalához, a keleti Felvidék nagy, városi plébániatemplomaihoz (Kassa, Lőcse) hasonlóan, itt is kapuelőcsarnokkal kombinált, emeleti oratóriumot építettek.