Tananyag választó:
A lőcsei Szt. Jakab plébániatemplom
Eszköztár:
A lőcsei Szt. Jakab plébániatemplom déli mellékhajója

Emlék

Megnevezés: Szent Jakab plébániatemplom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 14. század

Rövid leírás: A déli mellékhajó.

Település

Típusa: Város

Ország: Szlovákia

Település: Lőcse

Részletek

Leírás, jellegzetességek: A Szepességben a lőcsei plébániatemplomnak a század első felében megkezdett építkezései a század második felében fejeződhettek be. Egy tervváltozás során a templom főhajóját és főszentélyét megemelték és az emelésen finoman tagolt körtetagos falpilléreket helyeztek el, amelyeket dús levéldíszű fejezetek zártak a keresztboltozat indítása alatt. Ezzel egyidőben építették ki a pompás déli főkaput. Ez, henger és körtetagokkal profilált bélletével, gazdag levél- és figurális díszítésű fejezetzónájával, és a bélletekhez hasonlóan profilált archivoltjával a XIV. században országszerte elterjedt típust képvisel. Különlegességét az ívmező áttört mérműves kitöltése adja. Ez a megoldás a reimsi székesegyház nyugati kapuzatairól származik, de közvetlen előképei valószínűleg Prága (Emmausz kolostor) és méginkább Krakkó (dominikánus templom) hasonló kapuzatai lehettek.