Tananyag választó:
A soproni ferences kolostor tornyának részlete

Emlék

Megnevezés: Ferences kolostor

Anyaga:

Típusa: Kolostor, Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 15. század

Rövid leírás: Templom torony részlete

Település

Típusa: Város

Ország: Magyarország

Település: Sopron

Részletek

Leírás, jellegzetességek: Egy 1280-as iratban említik először a soproni ferenceseket, a templom építése is feltehetően az 1270-es években indult meg. Először a hosszú, poligonális alaprajzú, boltozott és hatalmas mérműves ablakokkal díszített szentély készült el. Az 1300 körüli években országszerte elterjedt a francia eredetű kései klasszikus stílus. A soproni ferences templom hosszházát ebben az időben építették ki. Falpillérein a szentélyéhez hasonló, de egyszerűbb, díszítetlen fejezeteket alkalmaztak, és egy profitált bélletű, meredek vimpergával lezárt rizalitú kapuzatot emeltek. Ugyanebben a periódusban épült a lettner, amelynek finoman tagolt pillérekre támaszkodó csúcsíves árkádjai vékony válaszfalakkal elhatárolt kápolnákat foglaltak magukba. A négyzetes alaprajzú hajó építése elhúzódott a 14. századig, boltozatát és tornyát pedig csak 1400 körül építették meg. A 13. századi szentély kőfaragómunkái nagyon szoros kapcsolatot mutatnak a budai Nagyboldogasszony-templom nyugati részeivel. Azonban a XIV. század végének nyugat-magyarországi építészetében - miként a XIII. század óta folyamatosan - egy ausztriai kapcsolatokkal rendelkező stílus érvényesült. Sopron és Pozsony építkezései bécsi, illetve bécsújhelyi eredetű mintákat követtek. Sopronban Gaisel Henrik adományából 1379-1409 között építették ki a ferences templom hosszházának pilléreit, boltozatát és a főtérre néző északi oldalához épített tornyát. A hatalmas kerek pilléreket levéldíszes gyámkövek koszorúja övezi, amelyekről a csarnokhajó keresztboltozatai indulnak. A négy pillér oldalán egymás felé néző szoborfülkéket helyeztek el. Ezek egyikén faragták ki a donátor kecskefejes címerét. Ugyanez a címer díszíti a torony gazdagon profitált, fejezetzóna nélküli csúcsíves kapuzatának vimpergáját is. A torony formája a Szt. Mihály templomét követi.