Tananyag választó:
Az anarcsi, bánfihunyadi, bártfai, nagyszebeni, berhidai és a bodrogkeresztúri plébániatemplomok
Eszköztár:
Az andocsi plébániatemplom szentélyének hálóboltozata

Emlék

Megnevezés: Plébániatemplom

Anyaga:

Típusa: Templom

Stílusa: Gótikus

Kora: 16. század

Rövid leírás: A szentély hálóboltozata.

Település

Típusa: Mezőváros

Ország: Magyarország

Település: Andocs

Részletek

Leírás, jellegzetességek: A siklósi vár kápolnaszentélyét idéző formákat mutat a Somogy megyei Andocs templomának térgörbe elemeket tartalmazó szentélyboltozata, ami a reneszánsz sekrestyeajtóval együtt a helyi hagyomány szerint az 1520-as években épült. Hasonló mezővárosi templomok sora épült fel, vagy épült át a Dunántúlon a 16. század első évtizedeiben.