Tananyag választó:
A visegrádi fellegvár
Eszköztár:
A visegrádi fellegvár a 15. század második felében

Emlék

Megnevezés: Fellegvár

Anyaga:

Típusa: Vár

Stílusa: Gótikus, Reneszánsz

Kora: 15. század

Rövid leírás: Fellegvár a 15. század második felében, rekonstrukció.

Település

Típusa: Város

Ország: Magyarország

Település: Visegrád

Részletek

Leírás, jellegzetességek: A fellegvár utolsó nagy átépítésére Mátyás király uralkodásának második felében az 1470-es évek végén, illetve az 1480-as években került sor. Az építkezésen ugyanaz a későgótikus kőfaragóműhely dolgozott, amely a királyi palota ekkoriban zajló átalakítását is végezte. Ekkor építették be a várudvar északnyugati részét, és újították fel a korábbi palotákat, az alsó várudvaron pedig új gazdasági épületeket emeltek. A vár haditechnikai korszerűsítése érdekében az öregtorony előtti falszorost feltöltötték, és itt egy új ágyúteraszt alakítottak ki. Az építkezések során mindkét, a kaputoronyhoz kapcsolódó palota eredeti járószintjeit lesüllyesztették. A keleti palotában a pinceszint lesüllyesztése és boltozása mellett az első és második emeleten egy-egy nagytermet alakítottak ki. Az első emeleti nagytermet későgótikus hálóboltozattal fedték le. A belsőt új, keresztosztós ablakok világították meg. Azokat a köveket, amelyeket a korábbi nyíláskeretekből váltottak ki, falazóanyagként használták fel a keleti fal javításához, amelyet egy támpillérrel is megerősítettek. A szintsüllyesztés és a pince boltozása után az első emeleten megszüntették a faburkolatot, és lebontották az első emelet fafödémét, melyet egy alacsonyabb, konzolokra támaszkodó mennyezettel pótoltak. Megszüntették az első emeleti két helyiség közötti válaszfalat, és mindkét szinten befalazták az udvarra nyíló ablakokat. Az első emelet egyik ablakfülkéjét ajtóvá alakították át, melyhez falépcső vezetett fel a várudvarról. A palotaszárny északi végéhez egy teljesen új épületet csatoltak, amelynek két szint magas nagytermét hatalmas keresztosztós ablakok világították meg. Mint a két kaputoronyhoz kapcsolódó palotaszárny esetében, az északi palota földszinti terét is belső köpenyfalakra támaszkodó dongaboltozattal látták el. E munkálatokkal párhuzamosan, az északnyugati palotához kapcsolódóan egy új boltozott lépcsőházat emeltek. A tágas, nagy ablakokkal megvilágított lépcsőház beépítésével megszüntették a palota korábbi, kőkonzolokra támaszkodó udvari folyosóját és földszinti lejáratát. A XIV. században megemelt kaputorony felső szintjét Mátyás király korában építették át. Ekkor gazdagon tagozott, több rétegű kőkonzolokra támaszkodó védőerkélyt építettek a torony legfelső emeletére. A török kori ostromok után elpusztult torony egykori lezuhant hatalmas gyámköveinek jó néhány darabja még most is a torony előtti bástya udvarán hever. A torony első emeletén a földszinti boltozott lovagteremhez kapcsolódó szobát alakítottak ki. Ennek csillagboltozatát Mátyás király és felesége Beatrix címerei díszítették.